Waste

Voor het ‘Waste’-verhaal hebben we 3 dagen uitgetrokken om zo een zo duidelijk mogelijk beeld te krijgen van mogelijke opportuniteiten. Met het nodige overleg en enkele praktische (werk)bezoeken hebben we samen enkele actiepunten naar voor kunnen schuiven die voor beide partijen een waarde kunnen hebben.

De eerste dag heb ik samen met mister Gavu en mister Mothobe de plaatselijke private papier- en kunststofsortering bezocht. Gelegen aan het station nemen zij, tegen betaling, papier en kunststof aan van bewoners die deze fracties gaan ophalen:
– bij kleine handelaars/winkels;
– achtergebleven na de dagelijkse markt:
– straatafval.
De brenger krijgt ongeveer 10 pula = 1 euro voor 200 kg en het afval (ongeveer 300 boxen per week) wordt via de trein naar Zuid-Afrika of met de truck naar Zimbabwe gebracht voor verdere recyclage.

We zijn die dag ook in het centrum gaan kijken en praten met de mensen die dit doen en zo meehelpen aan het mee proper krijgen van Francistown.

De 2de dag zijn we met dezelfde mensen de metaalsorteerders gaan bezoeken. Beide private ondernemingen nemen metaal aan van iedereen die het hun aanlevert: prijs wordt uitbetaald op basis van gewicht en het aangebrachte materiaal: ferro, non-ferro, tin en aluminium.

Een kleinere onderneming werkte zeer lokaal en ontving van ‘citizens’, bij de andere waren, naast de citizens ook grotere aanleveraars welkom. De Zuid-Afrikaanse eigenaar leidde ons rond en vertelde achteraf dat hij zopas een autoshredder had aangekocht en op langere tijd nadacht over glasinzameling. Beide brachten het, al of niet verpakt in balen, naar de omgeving van Gabarone, de hoofdstad.

De derde dag werd ik om 7u30, zoals gewoonlijk, op de stedelijke werkplaatsen verwacht, weliswaar enkele duizenden kms verder. Ik werd ingedeeld bij ploeg twee en mocht met 9 anderen het huisvuil ophalen in een verder gelegen wijk. Per 2 en voorzien van een kunststoffen lap van 2 vierkante meter werden metalen vaten, wasmanden, … leeggemaakt in een vuilniswagen. Nadat deze wijk gedaan was, reed de vuilniswagen naar de ‘Landfill’.
Daar werden we (ondertussen in het gezelschap van onze deputy-mayor en twinningofficer die wat langer hebben kunnen slapen) opnieuw verwelkomd door mister Gavu en mister Mothobe die ons, na wat uitleg over de campagne en hun winnende voorwerpen uit gerecycleerde voorwerpen, een rondleiding gaven op het terrein.

Het terrein is opgedeeld is 6 percelen waar gemengd afval mag gestort worden. Gevaarlijk afval, zIekenhuisafval, banden en bouwpuin worden zo goed mogelijk apart gehouden.
Banden, in zeer grote hoeveelheden aanwezig in Francistown, worden in kleine aantallen verknipt om zo plaats te winnen op de eigenlijke landfill.
Ziekenhuisafval kan verbrand worden in 2 kleine installaties.
Gevaarlijk afval wordt zo goed als mogelijk apart gehouden (geen directe oplossing).
Bouwpuin wordt gebruikt om het gestort afval mee af te dekken.

Op het terrein zijn ook 3 private sorteerbedrijven aanwezig: papier, kunststof en blik (tin/alu). Zij hebben telkens enkele mensen in dienst die op de landfill deze materialen gaan ophalen. Zij krijgen hulp van vele niet-geregistreerde burgers die afval meenemen en zelf inleveren tegen een vergoeding.

Achteraf hebben we tijdens een gezamenlijk overleg de punten besproken die voor beide partijen deel kunnen uitmaken van de verdere twinning. In de late namiddag is er nog een bezoek geweest aan het bedrijf Mak-Hob. Zij zijn één van de externe partners die Francistown proper houden: zwerfvuil, vuilbakken, afvalophaling. Zij staan onder andere in voor het centrum en de stationsomgeving.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s