Nathalie in Francistown: diabetes

Ik heb in oktober – november 2018 stage gelopen in Botswana, hierbij kwam ik voor 2 weken terecht in de Donga Clinic, Francistown. Hier had ik de mogelijkheid om enkele dagen in het diabetes gedeelte mee te mogen volgen.

Nathalie Van Galen1


Populatie

De exacte populatie weet ik niet maar aangezien de mensen er meer over leren en te weten komen, wil zeggen dat ze nu sneller symptomen kunnen herkennen en een diagnose kunnen stellen. Hierdoor is diabetes een opkomende ziekte in Botswana.

Omgang met diabetes

De gezondheidszorg wordt volledig betaald door de overheid. Maar helaas is er geen budget om alle diabetes patiënten te voorzien van het nodige materiaal. In België heeft elke diabetes patiënt zijn eigen glucometer om zo 3x per dag zijn suikerwaarde te meten. In Botswana is dit niet het geval. Dit moet de patiënt zelf aankopen maar voor velen is dit een te grote kost. Hierdoor gaan diabetes patiënten 1x per maand naar de Donga clinic (of elders) om hun glycemie (suikerwaarde) te laten meten. Enkele keren per jaar laten ze hun HbA1c* waarde onderzoeken. Op basis van deze twee onderzoeken krijgt de arts een beeld over de gemiddelde glycemiewaarden en op basis van deze onderzoeken wordt de medicatie opgestart.
* HbA1c = soort van gemiddelde van de bloedsuikerspiegel van de voorbije maanden.

Gevolgen

Aangezien de glycemie (suikerwaarde) niet dagelijks gemeten kan worden, worden de diabetes patiënten goed ingelicht van de symptomen van een hypoglycemie (lage suiker) en hyperglycemie (hoge suiker) zodat ze dit kunnen aanvoelen en zelf kunnen ingrijpen.

Er zijn ook veel patiënten waarbij de ogen zijn aangetast aangezien te hoge suikerwaarde de kleine bloedvaatjes in de ogen kan beschadigen!  Diabetes wonden komen ook regelmatig voor.

Preventie

Complicaties worden hier vooral vermeden door goede voorlichting te geven aan de patiënten. Dit gebeurt dan ook heel goed in Botswana! Zowel verpleegkundige als artsen zorgen dat de patiënten de nodige info krijgen. In de wachtzaal hangen er veel affiches met duidelijk info en liggen er brochures ter beschikking. Ook beschikt de kliniek over een diëtist die de patiënten meer info geeft over voeding en beweging binnen de ziekte.

Het volledig reisverslag van de studenten HBO5 Genk in Francistown vind je op hun Facebookpagina.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s