Leerlingen SJIB in Rwanda (4)

Vrijdag 5 juli

Ik begin al te wennen aan het koude water in de douche. Lang zullen we echter niet proper blijven. We gaan helpen met de bouw van een lemen huis voor een man die maar 10% zicht heeft. Voordien woonde hij op dezelfde plek in een houten hut. We voeren stenen aan voor de fundering van de vloer. Sinem leeft zich uit bij het fijn kloppen van deze granietstenen. Wie geen stenen aandraagt, helpt met het crepiseren van de buitenmuren. Tot onze verrassing treffen we hier Jean-paul, die ons de dag ervoor gidste, terug aan. Hij brengt ons de kneepjes van het vak bij.

Funderingen kappen voor een woonhuis

In de namiddag bezoeken we met Evariste Safari (directeur CPPA) de scholen van Murama en Kirenge. In Murama toont Evariste ons bouwvallige klaslokalen die decennia geleden nog onder leiding van broeder Cyriel gebouwd waren en nu aan vervanging toe zijn. Hier zal het geld dat we dit jaar inzamelden aan gespendeerd worden! We maken kennis met enkele leerlingen en spelen een matchke voetbal. Op naar de school van Kirenge. Hier spelen we eerst chinese voetbal en daarna terug een partijtje gewoon voetbal. Het gaat er hevig aan toe!

Voetbal met leerlingen van Murama en Kirenge

Zaterdag 6 juli

Elke zaterdag houdt het CPPA soepbedeling aan de allerarmsten van Kisaro. Eerst wordt er een bouillon gekookt van beenderen van de slacht. Aan de bouillon worden niet verkochte groenten gevoegd. Er worden twee ketels soep gemaakt, samen zo’n 300 liter! De bankjes van het klaslokaaltje worden opgesteld in de buurt van de ketel en de bevolking neemt plaatst. Voor wie hier aanschuift is dit vaak de enige echte maaltijd van de week. Andere dagen moeten ze het vaak stellen met een handvol mais of sorgo. Wij mogen helpen met het uitdelen van de soep.

Wekelijkse soepbedeling voor de allerarmsten

Na de soep is het tijd voor de kledingbedeling. Dit is een moment waar wij lang naartoe gewerkt hebben, dus zijn we een beetje nerveus of toch minstens nieuwsgierig naar het verloop ervan. Eindelijk mogen we de kleren die we verzameld, meegezeuld en tot driemaal toe opnieuw gesorteerd hebben uitdelen. ’s Ochtends hadden we voor een laatste keer onze opstelling aangepast in het klaslokaaltje. We zijn er klaar voor! Buiten zwelt de mensenmassa aan tot een paar honderd man die er niet altijd even rustig bij blijft. We zijn toch een beetje onder de indruk. Binnen in het klaslokaaltje slagen we er in alles ordelijk te laten verlopen, buiten is het wat moeilijker. Er wordt hier en daar gedrumd of geduwd en sommigen proberen een tweede of derde keer in de rij te gaan staan. Maar Gerard, Rudi en enkele medewerkers slagen er toch in om ook buiten voldoende orde te bewaren.

Kledingbedeling

In de namiddag volgt een tweede rondje kleren uitdelen, ditmaal niet aan volwassenen en kleine kinderen, maar aan de jongeren van Kisaro. Zij hadden zich ’s ochtends vroeg al verzameld aan het centrum. Gerard gaf ze een nummertje en een uur waarop ze mochten terugkomen. Ditmaal gaven we op voorhand gemaakte pakketjes mee vanuit de kamer van Tim.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s