Francistown werkbezoek – Gender & Educatie

Het programma van dinsdag 11 februari stond in het teken van twee thema’s: gendergelijkheid en wat in Botswana ‘Gender Based Violence’ wordt genoemd. Onderwijs, het tweede thema, kwam in de namiddag aan bod in de vorm van een bezoek aan een basisschool en een secundaire school.

GENDER AFFAIRS

Uit de presentatie die gegeven werd, wordt duidelijk dat Botswana echt werk wil maken (en al gemaakt  heeft) van gender-gelijkheid. Daarvoor steunen ze op de grondwet van Botswana en nummer 5 van de Sustainable Development Goals (SDG’s) of duurzame ontwikkelingsdoelen. Dat betekent niet dat er op dat vlak geen problemen zijn. Door de moeilijke economische toestand van het land is de werkloosheidsgraad aan de hoge kant en dat is vooral het geval bij vrouwen. Bovendien tonen statistieken dat het geweld tegen vrouwen toeneemt. Francistown kiest daarom voor een multi-sectorale benadering. Zo zijn er 34 projecten om de economische kracht van specifiek vrouwen te verhogen, naast 277 projecten rond armoede. Verder speelt Francistown een faciliterende rol door onder meer als gaststad op te treden voor de ‘Annual National Women’s Expo’. Een ander aspect is de preventie van en een niet aflatende strijd tegen ‘gender based violence’. Zelf blijft het stadsbestuur niet achter: er werken in totaal 1015 personen voor het stadsbestuur: 550 daarvan zijn vrouwen tegenover 465 mannen. Bovendien vind je 23 % van die vrouwen terug in leidinggevende of kaderfuncties.

In zijn reactie op die presentatie stelde burgemeester Dries dat de problematiek van Francistown een aantal gelijkenissen vertoont met die in Genk. Ook in Genk zijn er op het vlak van gender-gelijkheid nog een aantal uitdagingen, vooral waar het gaat om vrouwen in leidinggevende functies. Bij vrouwen met een niet-Europese achtergrond is gender-gelijkheid en werkloosheid bij vrouwen een nog groter probleem. Bovendien is er ook een ongelijkheid die minder aan de oppervlakte komt. Dit zijn dan ook een belangrijke doelstellingen in het beleidsplan. De burgemeester raakte in zijn commentaar ook het thema van het ‘gezinsgeweld’ aan en verwees naar het Family Justice Centre. Ook schepen Nagels wees op opvallende overeenkomsten op dat vlak tussen Genk en Francistown. Ze had het over de gender-gelijkheid op de kieslijsten: dat is ongetwijfeld een zeer goede zaak in Vlaanderen al kan men niet voorbij aan de vaststelling dat er toch nog altijd uiteindelijk meer mannen dan vrouwen verkozen worden. Bij vrouwen heeft men het meer over een correcte balans tussen werk en gezin dan bij mannen. Schepen Nagels stelde wel voor om samen met Francistown iets te doen op de Internationale Dag van de Rechten van de Vrouw (8 maart). Jessie Van den Heuvel wees op het bestaan van het Vrouwencentrum in Genk. Vrouwen moeten ook zelfstandig kunnen zijn en niet afhankelijk van hun man: het VIA VIA – project helpt vrouwen om hun weg te vinden op de arbeidsmarkt. Karine Lycops raakte tenslotte het thema van armoede aan bij alleenstaande moeders. 

Tot slot was iedereen het over één ding eens: ‘it takes time’ …

Dit thema werd afgerond met een bezoek aan de Sunrise Campaign waar vrouwen, die eerder het slachtoffer waren van gender-based violence nieuwe kansen krijgen in een catering project, en aan MILDO BOOKS. Mildo Books is het geesteskind van Sarah Khaulane. In haar garage heeft zij in 2017 een uitgeverij uitgebouwd voor oefenblokken. Dit kon ze vooral doen door de steun van de overheid. “Ook Apple is ooit in een garage begonnen”, merkte burgemeester Dries op.

WAT NEMEN WE HIER VAN MEE?

  • Het Family Justice Centre vertalen naar de specifieke context van Botswana.
  • Op 8 maart samen (Genk en Francistown) iets doen rond de Internationale Dag van de Vrouwenrechten
  • Good Practices van Botswana rond sensibilisering en preventie van gender-based violence meenemen naar Genk. Er kan ook gewerkt worden rond begeleiding van de daders van huiselijk geweld. Op het vlak van gender-gelijkheid kan er in het onderwijs meer gedaan worden.

ONDERWIJS

De delegatie bezocht de Phatlhogo School en de Setlalekgosi Junior Secondary School. De Phathlogo School is een grote basisschool (352 jongens en 396 meisjes) met 33 leerkrachten en 9 stafmedewerkers. De school haalt goede resultaten en maakt daar ook werk van. Bijzonder is dat de school ook openstaat voor 61 visueel beperkte leerlingen. Dat onderwijs wordt geïntegreerd benaderd. De school is zeer blij met de samenwerking met de Europa-school. Het grote probleem blijft evenwel het gebrek aan middelen en dat op alle vlakken. In de Setlalekgosi Junior Secondary School zitten leerlingen van de 3 eerste jaren van het secundair onderwijs. In elk jaar zitten 4 klassen met een gemiddelde van 44 leerlingen per klas. De school staat bekend als een zeer goede school en is daar ook trots op. Het is ook een van de eerste scholen met een duidelijke managementstructuur. De school wil nu werk maken van digitalisering en wil mogelijke samenwerkingsverbanden op dat vlak met het OLV-Lyceum van Genk onderzoeken.

WAT KUNNEN WE HIER DOEN?

  • De betrokken scholen in Botswana en Genk samenbrengen in een traject met middelen op Vlaams of zelfs Europees niveau. Dit zou meer betekenen dan goedbedoelde kleine acties. Genk speelt hier dan een faciliterende rol.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s