Corona in de Wereld: nieuws van Añañau uit Peru

Zoals jullie in het vorige nieuwsbericht al konden lezen, zijn we hier in Peru ondertussen ook al meer dan een maand in sociale quarantaine. Deze situatie treft vele mensen, maar treft natuurlijk de meest achtergestelden het hardst. Voor de gezinnen van het project brengt deze quarantaine nog moeilijkere tijden met zich mee, omdat de weinige inkomsten die ze hebben nu tijdens de quarantaine volledig wegvallen. Het voedsel dat ze hebben hangt volledig af van deze dagdagelijkse economische activiteiten die nu stilgelegd zijn en ze hebben verder niet de middelen om uit deze crisis te komen. Ook zijn sinds het begin van de lockdown de scholen gesloten en hebben we het project moeten stilleggen. Normaal gezien krijgen de kinderen dagelijks een maaltijd op school en op het project. Door de maatregelen valt dit nu ook weg.

Hier willen we natuurlijk wat aan doen. Een hele tijd leek het onmogelijk om ons te organiseren en toestemming te verkrijgen om ons te verplaatsen en vervoer te regelen, maar we zijn er toch in geslaagd! Nu dit mogelijk is willen we voedselpakketten samenstellen voor deze achtergestelde gezinnen en deze zo snel mogelijk bezorgen.

Meer info over hoe je dit initiatief kunt steunen vind je op hier.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s