Namaste, nieuws uit Project Gahate (Nepal)

De onheilsberichten houden de laatste maanden niet alleen ons hier in de ban, ook Nepal heeft het zwaar te verduren. Naast de Coronacrisis, wordt Nepal de laatste weken geteisterd door één van de ergste moessonregens van de voorbije jaren. Overstromingen maar vooral grondverschuivingen hebben al heel wat huizen verwoest en tientallen mensenlevens geëist.

Dit jaar werden niet enkel de lager gelegen gedeelten van Nepal getroffen, ook Kathmandu en heel wat dorpen in het binnenland hebben erg te lijden onder de hevige regen. Honderden woningen staan er onder water en een heel aantal huizen zijn ingestort.

Ondertussen slaagt de regering er niet in om vat te krijgen op de Corona-epidemie. Gebrek aan hulpmiddelen en medische infrastructuur vormt hier een extra dreiging. Ook al ligt het officiële dodental nog redelijk laag (6o geregistreerde covid-19 overlijdens), toch komen er dagelijks enkele honderden geregistreerde besmettingen bij. Hoe het in de bergdorpen gesteld is, weet niemand. Er is nog altijd geen binnenlands transport mogelijk (de wegen zijn trouwens grotendeels onberijdbaar door de moesson). We weten wel dat een heel aantal weergekeerde gastarbeiders uit omliggende landen, al of niet besmet, te voet naar hun dorpen zijn teruggegaan.

Tot nu toe is er nog geen bericht van besmettingen in de dorpen waar het project werkzaam is. De verpleger en laborant zijn in het gezondheidscentrum van Gahate nog altijd op post. Op algemene verordening van de overheid zijn ze echter werkloos: gezondheidswerkers die niet beschikken over voldoende beschermingsmateriaal mogen hun job niet uitoefenen. Aangezien er geen binnenlandse vluchten mogelijk zijn, zijn we er nog niet in geslaagd  om de nodige mondmaskers ter plaatse te krijgen. In tegenstelling tot wat in Nepal gebruikelijk is, betalen we het personeel door. Zonder inkomen moeten ze noodgedwongen naar hun dorpen terugkeren en werk zoeken in een minder afgelegen locatie.

Ook de scholen in Nepal zijn nog altijd dicht. Aangezien in Gahate, zoals in al die vele dorpen in het binnenland, computers en internet een luxe zijn, is het een hele onderneming om te verhinderen dat de leerlingen een te grote leerachterstand oplopen. Gelukkig zijn hoofdonderwijzer Dinesh en leraar Prem heel gedreven en hebben ze middelen gevonden om een vorm van bijscholing te organiseren.

In Mangsima, het dorp dat nog meer geïsoleerd ligt aan de voet van de Himalaya, is tot nu toe geen enkele besmetting vastgesteld. Al die tijd is ook het nieuwe gezondheidscentrum open gebleven. De jaarlijkse vaccinatieperiode is doorgegaan zoals gepland en het verplegend personeel is volop actief gebleven.

Door het ontbreken van alle transportmogelijkheden en de ongewoon hevige regenval, zijn de geplande omheining en nieuwe vloerbekleding nog niet ter plaatse geraakt en is een gedeelte van de reeds aanwezige bouwmaterialen verloren ging.

Wat betreft Project Gahate-Nepal zelf merken we dat er een zekere stilstand is opgetreden. De inkomsten vallen duidelijk terug. Alle initiatieven voor fondsenwerving, zoals onze ontmoetingsdag, werden door de epidemie plots stilgelegd of verhinderd. Bovendien kregen we het bericht dat SOL (Solidariteit Om Leven) te Lommel, een belangrijke bondgenoot in ons werk, zelf erg moeilijk komt te zitten door het wegvallen van de loonsubsidies van de Vlaamse Gemeenschap. Hierdoor zal van de aangesloten projecten noodgedwongen een grotere bijdrage worden gevraagd. Maar een belangrijk en positief bericht is wél dat de overheid het fiscale voordeel van giften in 2020 van 45 % naar 60 % heeft opgetrokken.

Onze berichten klinken niet altijd positief. Maar doorheen de jaren hebben we van de mensen in Nepal geleerd om zelfs tegenslagen te zien als een uitdaging en uit te kijken naar de kansen die morgen biedt.

Daarover vertellen we graag een volgende keer.

Heel hartelijke groeten van Hilde, Viviane, Rik en Werner

Project Gahate-Nepal

Zoals jullie weten is elke steun altijd erg welkom en leveren jullie op die manier een bijdrage om uitzichtloze situaties weer een beetje leefbaar te maken. Daarvoor nu al onze hartelijke dank.

Voor zo’n bijdrage zijn twee mogelijkheden:

Indien U een attest wenst voor belastingvermindering  (voor België vanaf een storting van  € 40 op jaarbasis op): SOL vzw.  BE11 7350 1646 6948    BIC: KREDBEBB    
Mét vermelding: PROJECT GAHATE

Ofwel, maar zonder attest voor belastingvermindering:
Project Gahate   BE89 7350 2985 6685 (IBAN)    BIC: KREDBEBB

Contact: Werner Vanhie, Weg naar As 113 bus 4, 3600 Genk.  GSM: 0473/190460

                   

                      

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s