Francistown

Memorandum of Understanding (1)

Francistown is de Genkse zusterstad in Botswana sinds 2004. Het is een bijzonder actieve stedenband, die het Genkse beleid rond ontwikkelingssamenwerking helpt vormgeven.

Gemiddeld éénmaal per jaar wordt er een werkbezoek ingepland. Tijdens deze werkbezoeken komen de volgende thema’s al aan bod: jeugdbeleid, wijken, gezondheid, afvalbeleid, onderwijs en afvalwaterzuivering. De krijtlijnen worden elke vijf jaar in een samenwerkingsovereenkomst, het ‘Memorandum of Understanding’, vastgelegd.

Een stedenband is gericht op een collega-tot collegabenadering, op leren van en uitwisselen onder elkaar in wederzijds respect om aan capaciteitsopbouw te doen van politici, ambtenaren en civiele maatschappij met als doel de bestuurskracht te versterken en te verbeteren en de lokale democratie te versterken.

Verslag eerdere bezoeken:

 

Stages gezondheidszorg

Binnen de stedenband is de uitwisseling rond gezondheidszorg een zeer belangrijke pijler. Zo volgen de studenten van de gezondheidsopleidingen HBO5, UCLL en IHS (Francistown) stage in resp. Francistown en Genk.

Nieuwsgierig?

Lees hier de verhalen van:

 

Francistown?

Waarom viel de keuze op Francistown als zusterstad? Wat betekent zo’n samenwerkingsverband voor beide steden? Lees het volledig verhaal over de Genkse zusterstad hier.